Välkommen som medlem i HäRF!

Medlemsavgift 2024
Vi har en medlemsavgift som inkluderar tillgång till hela anläggningen vid alla tillfällen då den inte är bokad för träning eller tävling.
Men även ett rent medlemskap.
Medlemsavgift med anläggningskort
Junior (t.o.m. 18 år)   1100 kronor.
Senior                         1250 kronor
Familj                         1450 kronor
Medlemsavgift utan anläggningskort
Oavsett ålder               500 kronor

Vill man som medlem utan anläggningskort rida på anläggningen får man betala ridhusavgift 100 kr per gång (oavsett fri ridning eller någon form av organiserad träning förutom lagträffar/-träning).
Som medlem utan anläggningskort  kan man lägga till mellanskillnaden för att få anläggningskort, men observera att man inte får tillgodoräkna sig redan erlagda ridhusavgifter.

Anmäl dig via formuläret, även vid förnyelse av medlemskap.
Sätt in pengarna på bg: 5686-1172. Hästhagens Ryttarförening.
Skriv namn på inbetalningen.

Familjemedlemsskap omfattar endast familjemedlemmar som är folkbokförda på samma adress.
Gällande familjemedlemsskapet ber vi er att inte lägga till familjemedlemmar "bara för att" eftersom vi vi betalar en summa per medlem till ridsportförbundet. Så helst enbart familjemedlemmar som ämnar vara aktiva i föreningen på ett eller annat sätt.

Det är mycket viktigt att du lämnar fullständigt personnummer på samtliga personer i familjemedlemskap eftersom det statliga stödet baseras på antal medlemmar och fullständigt personnummer är en förutsättning för att kunna registreras som fullvärdig medlem. Att man är korrekt registrerad i medlemsregistret är också en förutsättning för att omfattas av gruppförsäkringen som ingår i medlemskapet.

Vid tecknande av medlemskap junior (för person under 18 år) måste namn och kontaktuppgifter till målsman anges.


Nytecknande/förnyelse av medlemskap!

Här kan du läsa om GDPR