GDPR

När du går med i Hästhagens Ryttarförening så lagras de uppgifter du lämnat i formuläret i vårt medlemsregister. Vi använder oss av medlemsregistret på Idrott Online, som är idrottsrörelsens gemensamma plattform för föreningar anslutna till Riksidrottsförbundet. Regeringen beslutade 31/8 2018 att fortsatt tillåta Riksidrottsförbundet att använda personnummer när statens stöd ska fördelas till idrottsföreningarna.

Formulärsvaret raderas så snart uppgifterna är inlagda i registret. I januari avregistreras den som inte varit medlem året innan och den som inte varit medlem de senaste två åren raderas slutgiltigt från medlemsregistret (enligt GDPR får man spara uppgifter i medlemsregistret som längst 24 månader efter att medlemskapet avslutats). Om du inte tänker förnya ditt medlemskap och vill ha dina uppgifter raderade tidigare så mejla till Johan Persson, jop-84@hotmail.com.

Vi lämnar inte ut några personuppgifter och det är endast styrelsen som har tillgång till medlemsregistret.

Förutom att finnas i medlemsregistret så kommer ditt namn stå med på listan över medlemmar på hemsidan i syfte att visa vilka som har tillgång till anläggningen (vid familjemedlemskap är
det endast namnet på den som skickat in formuläret som står på hemsida). Vill du inte ha ditt namn på hemsidan så skicka ett mejl till Johan Persson, jop-84@hotmail.com.