Styrelsen 2023

Ordförande: Johan Persson 0703244831, jop-84@hotmail.com
Vice ordförande:  Jenny Kuusk 0723-14 13 66,  jenkuu@hotmail.com
Sekreterare: Frida Thorild, fridathorild@hotmail.com, 0734118555 
Kassör: Britt-Marie Persson 0705-54 22 79, svenep@telia.com
Ledamot: Gisela Holmberg, gisela.holmberg@hotmail.com, 0706-64 74 02
Ledamot: Silje Kvalheim, kvalheimsilje@gmail.com, 004792-80 02 80
Ledamot: Josefine Olsson, Josefineemolsson@gmail.com, 0707-32 09 94

Ledamot: Eva Sunnanväder, evasunnanvader@gmail.com, 0702-87 54 67
Ledamot:
 Jenny Nilsson, jenny@droskan.one, 0709-70 36 64
Suppleant: Erik Östberg, erikostberg50@gmail.com, 0706-35 40 83
Suppleant: Alexandra Lorich, alexandra@lorich.se, 0702-76 65 74


Synpunkter eller förslag?

Kontakta någon i styrelsen så tar vi upp det på nästa möte. Vi tar inte upp anonyma synpunkter och förslag, men du får såklart vara anonym i protokollet om du vill det.

Nästa möte -

13 november 2023